Eşlerden her biri, eşi ile velayeti altındaki çocuklarının da mallarını bildirmesi hakkındaki mal bildirme beyanı

Ana Sayfa » HABERLER » EĞİTİM MEVZUATI » Eşlerden her biri, eşi ile velayeti altındaki çocuklarının da mallarını bildirmesi hakkındaki mal bildirme beyanı
T.C.
 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
 
 
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
               
Sayı   : 16833931/903.09.02/ 6838368                                                                 24/12/2014
 
Konu : Mal Bildirimi beyanı
   
DAĞITIMLI
   
İlgi     : a) 19/04/1990 tarihli ve 3628 (04/05/1990-20508 RG) sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,
 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,
 
b) 10/08/1990 tarihli ve 90/748(BKK) (15/11/1990-20696 RG) sayılı Mal Bildiriminde
 
Bulunulması Hakkında Yönetmelik.
   
3628 sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele  Kanunu” ile bu  Kanunun  22  nci  maddesine   istinaden  hazırlanan   “Mal  Bildiriminde   Bulunulması  Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
 
İlgi (a) Kanunun 2 nci, ilgi (b) Yönetmeliğin  3 üncü maddesi gereğince Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra teşkilatı personeli mal bildiriminde bulunacaklardır.
 
Buna göre;
 
1- İlgi (a) Kanunun 6/a, ilgi (b) Yönetmeliğin 9/a maddesi gereğince ilk defa göreve atananlar, göreve giriş için gerekli belgelerle birlikte mal bildirimi beyannamesi vereceklerdir.
 
2- İlgi (a) Kanunun  7 nci, ilgi  (b) Yönetmeliğin  11 inci  maddesi  gereğince göreve  devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenileyeceklerdir.
 
3-  İlgi  (a)  Kanunun  6/d,  ilgi  (b)  Yönetmeliğin  10  uncu  maddesi  gereğince,   personelin
 
kendilerinin,  eşlerinin  ve  velayeti  altındaki  çocuklarının,  mal  varlıklarında  önemli  bir  değişiklik olduğunda,  değişikliği  izleyen  bir  ay  içinde  yeni  edindikleri mal,  hak,  gelir,  alacak  ve  borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vereceklerdir.
 
4- İlgi (a) Kanunun 8/b, ilgi (b) Yönetmeliğin 6/b maddesi gereğince mal bildirimleri özlük işleriyle ilgili birimlere verilecektir.
 
5-  Mal  Bildiriminde   bulunacak   personel   kapsamında   bulunan  eşlerin   her  biri  ilgi  (b)
 
Yönetmeliğin 4  üncü maddesi gereği ayrı ayrı mal bildiriminde  bulunmak zorundadır. Bu takdirde, eşlerden her biri, eşi ile velayeti altındaki çocuklarının da mallarını bildirecektir.
 
6- İlgi (a) Kanunun 6/f, İlgi (b) Yönetmeliğin 9/e maddesi gereği görevi sona erenler, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde mal bildiriminde bulunacaklardır.
 
İlgi (a) Kanun  ve İlgi (b) Yönetmelik kapsamında  mal bildiriminde bulunan  personel, “Mal Bildirim  Formu”  nu  kendi  el  yazısı  ile  okunaklı  bir  şekilde  doldurup,  tarih  ve imzasını  atarak kurumlarına  teslim  edeceklerdir.  Kurumları   da  üst  yazı  ile  özlük  (sicil)  dosyalarının  tutulduğu birimlere göndereceklerdir.
 
Bilgilerinizivegereğiniarz/ricaederim.
   
 
 
         
DAĞITIM : Gereği :
 
A ve B Planı
 
 
Hamza AYDOĞDU Bakan a.
 
Genel Müdür
 
 
           
Atatürk Bulvarı 06648 Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA                  Ayrıntılı bilgi için irtibat: Cihan RUŞAN Şef Elektronik Ağ:www.meb.gov.tr                                                                                                Tel: (0 312) 413 14 14 e-posta           :Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.">pgm_sicilemeklilik@meb.gov.tr                                                                     Faks: (0 312) 419 52 51
   
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden5e4f-4587-3bcd-9080-5408 kodu ile teyit edilebilir.
 
 
Diğer Başlıklar

Yorumlar

Yorum Yazın

E-mail adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz.