EĞİTİM MEVZUATI

Ana Sayfa » HABERLER » EĞİTİM MEVZUATI

BAZI KONULARDA AÇIKLAMALAR

Örnek: Okul bahçelerimizde öğrencilerimizin servis araçlarının park ettiği alanın ve bu alan ile okul binası çıkış kapısındaki yolun aydınlatılması. Veliler için bekleme yeri ihdas edilmesi.

KARŞILIKLI HAKARET--OLAYIN KİMİN HAKSIZ HAREKETİ İLE BAŞLATILDIĞININ TESPİT EDİLEMEMESİ--ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ HAKKINDAKİ MAHKEME KARARI

Kanuna aykırı ve sanık M. A. müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20.04.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Kişiler arasındaki konuşmaların kayda alınması hakkındaki mahkeme kararı

Kanuna aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 10.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sağlık raporu ile nöbet görevi hakkında genelge

Sağlık raporu veya sağlık kurulu raporu ile nöbet görevini yapmak istemeyen öğretmenlere Talim ve Terbiye kurulu başkanlığının ilgili görüş yazısı doğrultusunda nöbet görevi verilmesi gerekmektedir.

Hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesine dair yönerge

Mesai saatleri haricinde memuriyet mahalli dışında; resmi sağlık hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ancak acil servisleri tarafından düzenlenebilecek olması sebebiyle söz konusu raporların hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, Özel sağlık hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ise acil servislerce düzenlenmiş olması halinde hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, acil servisler dışında düzenlenen hastalık rapo

Kafeteryalar hakkında genelge

İçkili yer olarak faaliyet göstermeyen kafeteryaların umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak ele alınmasının söz konusu olmayacağı değerlendirilmektedir.

Müfettiş aleyhine tazminat davası açılabilir mi?

Davalı F.. A.. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, 19.06.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.